Home » De Eilandspoldertocht » Privacybeleid

Privacybeleid

AVG wetgeving (GDPR) inzake Stichting Kring Eilandspolder

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

STICHTING KRING EILANDSPOLDER kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STICHTING KRING EILANDSPOLDER, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan STICHTING KRING EILANDSPOLDER verstrekt. STICHTING KRING EILANDSPOLDER kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam, Uw adresgegevens, Uw telefoonnummer, Uw e-mailadres, Uw IP-adres

WAAROM STICHTING KRING EILANDSPOLDER GEGEVENS NODIG HEEFT

STICHTING KRING EILANDSPOLDER verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan STICHTING KRING EILANDSPOLDER uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG STICHTING KRING EILANDSPOLDER GEGEVENS BEWAART

STICHTING KRING EILANDSPOLDER bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

STICHTING KRING EILANDSPOLDER verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van STICHTING KRING EILANDSPOLDER worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser mee stuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STICHTING KRING EILANDSPOLDER gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLEANALYTICS (indien van toepassing)

STICHTING KRING EILANDSPOLDER maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van STICHTING KRING EILANDSPOLDER bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan STICHTING KRING EILANDSPOLDER te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STICHTING KRING EILANDSPOLDER heeft hier geen invloed op.

STICHTING KRING EILANDSPOLDER heeft Google geen toestemming gegeven om via STICHTING KRING EILANDSPOLDER verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@deeilandspoldertocht.nl. STICHTING KRING EILANDSPOLDER zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

STICHTING KRING EILANDSPOLDER neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van STICHTING KRING EILANDSPOLDER maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STICHTING KRING EILANDSPOLDER verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met STICHTING KRING EILANDSPOLDER op via Info@deeilandspoldertocht.nl.  STICHTING KRING EILANDSPOLDER is als volgt te bereiken via telefoonnummer +31 629417910:

Vestigingsadres:  Info@deeilandspoldertocht.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37113362 te Alkmaar.